Η ΠΡΟΦΑΡΜ Α.Ε δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του χονδρεμπορίου και είναι από τις ηγέτιδες εταιρείες στο χώρο του φαρμακεμπορίου.
Με γνώμονα τη διασφάλιση της ικανοποίησης των πελατών, θέτοντας σε πρώτη προτεραιότητα την υγεία των σύγχρονων καταναλωτών, η Διοίκηση της ΠΡΟΦΑΡΜ δεσμεύεται για την εφαρμογή Ενιαίου Συστήματος, Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001:2015, ΕΝ ISO 14001:2015 καθώς και των εκάστοτε επίκαιρων κανόνων Ορθής Αποθήκευσης και Διακίνησης (GSP's και GDP'S).

Η εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας αντικατοπτρίζει πλήρως τη λειτουργία της Εταιρείας, σύμφωνα με τις εκάστοτε Ελληνικές και Κοινοτικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, αποσκοπώντας στη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας μας, με κάθε σεβασμό για τον πελάτη, το προσωπικό, κάθε άλλο εμπλεκόμενο μέρος και το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, θέτονται στόχοι απόδοσης και δείκτες παρακολούθησης του βαθμού επίτευξής τους, οι οποίοι ανασκοπούνται, ώστε να διασφαλίζεται:

• Η κατανόηση των αναγκών υφιστάμενων και δυνητικών πελατών μας και η ευθυγράμμιση της στοχοθεσίας της μας με τις προσδοκίες αυτών.

• Η διαρκής κατάρτιση του προσωπικού μας και η αναγνώριση των ανθρώπων μας στην αλυσίδα προστιθέμενης αξίας και διαρκούς βελτίωσης της λειτουργίας της εταιρείας μας.

• Η παροχή σύγχρονου εξοπλισμού και συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον, στους ανθρώπους μας.

• Η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με εκτεταμένο δίκτυο αξιολογημένων συνεργατών και προμηθευτών, μέσω της ανταλλαγής γνώσεως και καλών πρακτικών.

• Η χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων και εξοπλισμού για τη διάθεση υψηλού επιπέδου ποιοτικών υπηρεσιών διακίνησης κατάλληλων και ασφαλών προϊόντων.

• Πρόληψη της ρύπανσης με τη διαρκή μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία μας

• Η διαρκής βελτίωση των διεργασιών της εταιρίας μας, μέσω της διαχείρισης κινδύνων αλλά και ευκαιριών όπως αυτές διαπιστώνονται από την παρακολούθηση της αγοράς και των εξελίξεων της.

 

Ο Πρόεδρος                                                                          Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Αυγουστίνος Καλλιβρούσης                                               Θεόδωρος Σκυλακάκης

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η ΠΡΟΦΑΡΜ ΑΕ απασχολεί 60 εργαζόμενους στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, έκτασης 2.200 m² στην οδό Αγαμέμνονος 51 στην Καλλιθέα. 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ΠΡΟΦΑΡΜ Α.Ε ιδρύθηκε το 1993 αρχικά με την επωνυμία Δ. Στασινόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε, από τέσσερις φαρμακοποιούς, τους κκ. Καλλιβρούση Α., Σκυλακάκη Θ., Καμενάκη Γ. και Στασινόπουλο Δ. με μετοχικό κεφάλαιο 6.000.000 δρχ. Το 1995 μετονομάστηκε σε Θ. Σκυλακάκης & ΣΙΑ Ο.Ε, με αποχώρηση του Δ. Στασινόπουλου και το 2004 πήρε τη σημερινή της νομική μορφή: ΠΡΟΦΑΡΜ ΑΕ.

Απασχολεί 60 εργαζόμενους στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, έκτασης 2.200 m² στην οδό Αγαμέμνονος 51 στην Καλλιθέα.

Επιπλέον συμμετέχει με 29% στην Pharmanet A.E (φαρμακαποθήκη στο Αγρίνιο), με 13% στη Stargen Ltd (φαρμακευτική εταιρία με δραστηριότητα στα generics).

Η ΠΡΟΦΑΡΜ Α.Ε δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα του χονδρεμπορίου εφοδιάζοντας πάνω από 350 φαρμακεία, πάνω από 100 φαρμακαποθήκες στην Ελλάδα (μέσω του τμήματος third party logistics) και είναι από τις ηγέτιδες εταιρείες στο χώρο του φαρμακεμπορίου.

Η Profarm A.E ενστερνίστηκε από το 2006 τις Αρχές Ποιότητας και από τότε διατηρεί την Πιστοποίηση της σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001 στην εκάστοτε επικαιροποιημένη του έκδοση, από ανεξάρτητο Διαπιστευμένο Φοράς Πιστοποίησης. 

Από το 2013, με απόφαση του ΕΟΦ/Υπουργείου Υγείας, η PROFARM A.E είναι κάτοχος αδείας για την Επικόλληση ταινίας γνησιότητας σε φαρμακευτικά προϊόντα - (ΕΟΦΟΣΗΜΑΝΣΗ)

Το Μάιο 2018 η PROFARM A.E με ευαισθησία και αίσθημα κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης ανέπτυξε και εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001:2015 και Πιστοποιήθηκε από ανεξάρτητο Διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης. 

Τον Ιούνιο του 2018 η PROFARM A.E έλαβε πιστοποιητικό Έγκρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στην ΔΥ8δ/1348ΓΠ/οικ.1348:2004 (ΦΕΚ 32 Β/16-1-2004), του Ελληνικού Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για τη διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων.  

JSN Metro template designed by JoomlaShine.com
ΠΡΟΦΑΡΜ ΑΕ- PROFARM SA Αγαμέμνονος 51, Καλλιθέα 17675 - Τηλ. Παραγγελιών: 216 000 7200,  Fax: 210 9404644    email:  sales@profarm.com.gr        Copyright© 2018  PROFARM SA

3Party Logistics: Στρατηγού Μακρυγιάννη 50, Ρέντης 182 33 - Τηλ. 210 94 04 184   email:  3pl@profarm.com.gr

Τηλ. Παραφαρμάκων 216 000 7 280   Τηλ. Λογιστήριο 216 000 7 230   Τηλ. Μηχανογράφησης 216 000 7 270

 
      ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                            ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΧΑΡΤΗΣ         

 

 

 

 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.
More information Ok